Vår vision


Det ska vara enkelt att få kontakt med läkare när man behöver det. Vi bedriver egen primärvård och hemsjukvård och vet att många problemställningar går att lösa över nätet. Digitalisering av många tjänster utvecklas idag i ett snabbt tempo och vården är inget undantag. Våra läkarspecialister gör snabbt en bedömning om ditt problem kan lösas över nätet eller om de måste remittera dig vidare.

Du

Du ser ingen anledning till att behöva åka till vårdcentralen i onödan för ditt besvär som kanske går att lösa över nätet. Bokning, besök och åtgärd görs över nätet.

Vi

Vi levererar vård med det verktyg som är anpassat för dig och i tiden. Många fysiska besök är helt onödiga och kostar tid som kan användas till annat.

Online

Citikliniken24 kommer att bli mer och mer tillgänglig online där det är möjligt att utreda och åtgärda över nätet.

Rätt och effektiv vård

Allt kan man inte utreda och åtgärda över nätet. Ofta är det fysiska mötet oerhört viktigt och innehåller fler dimensioner än ett möte online. Det är däremot viktigt att vården utförs på rätt vårdnivå och där på ett effektiv sätt vilket innebär att många utredningar kan göras online där du samtidigt själv är mer involverad i vården. Vården går nu in i ett paradigmskifte vilket innebär att många vårdtjänster digitaliseras. Det kommer att innebära att vården blir mer tillgänglig och effektivare.


Tillgänglig Trygghet

Våra läkare

Vår personal och specialistläkare har mångårig erfarenhet av primärvården. Hos oss finns specialister i allmänmedicin (distriktsläkare), invärtesmedicin, geriatrik, kirurgi, psykiatri. Vi har även psykologer.

Vill du lista dig hos oss?

När du listar dig hos oss har du förtur till den läkare du går hos. Det blir då enklare att utreda och följa upp åtgärder som tidigare har gjorts. Det är enkelt att lista om sig till oss med BankId. Gå bara in på 1177 och välj oss som mottagning Husläkaren Lugn&Ro så är det sedan klart.